La lectura de l'evangeli a cÓrrec del regidor (1983-1987) Josep M. Fabregat