El Sr. Josep M. Anglés demana als assistents a l’acte un respectuós minut de silenci en memòria d’aquells representants municipals que ja ens han deixat