El primer alcalde escollit democràticament pels solivellencs, Sr. Antoni Bergadà (1979-1983), acompanyat de l'alcalde actual, Sr. Josep M. Anglès, la secretària de l’Ajuntament, Sra. Judit Montseny, les pubilles majors i la pubilla i hereu infantils d’aquest any, presidint l'acte.