El Sr. Josep M. Anglès, alcalde actual de Solivella, inicia el torn de parlaments lloant aquest sistema polític que dóna la potestat al poble de poder escollir lliurement els seus representants, i homenatjant a tots aquells que, al llarg d’aquests anys i en les funcions dels seus càrrecs, l’han precedit a l'Ajuntament de Solivella. Posteriorment cedeix el torn de paraula a alguns dels seus predecessors.