Montserrat Español, vídua d'Antoni Orpinell, recollint el diploma que el recorda com a regidor dels períodes 1979-1983 i 1983-1987.