Els representants municipals d’aquests 25 anys assisteixen respectuosament a la missa en sufragi d’aquells companys seus de càrrec que ja no estan entre nosaltres.