Els bastoners

Solivella  15 de Juny de 1967. Actuació dels "bastoners" de Solivella a Tarragona. A l'esquerra de la fotografia es por veure el general Franco fent la característica salutació feixista. A la dreta (més detall a la següent fotografia) els "bastoners" de Solivella.