Els bastoners

Solivella  15 de Juny de 1967. Actuació dels "bastoners" de Solivella a Tarragona. Noms: 1.-Anton Fabregat (Franceset), 2.- Josep López, 3.- Josep Maria Masalies (Vidrier), 4.- Santiago Español, 5.- Manuel Espinach (Sevillano), 6.- Anton Angles (Santpere), 7.- Magí Iglesias (Magí Alberta), 8.- Josep Maria Canet, 9.- Fidel Travé, 10.- Joan Ribas (Barrusca).