EL

BATRE

 

A "Records"

a índex general

 

Un dia de segar i batre

Fotos: Josep Garcia "Tiroldo"

 segar

 segar 2

 segar 3

 segar 4

 les garbes

 les garbes 2

 les garbes 3

 la garbera

carregant el carro

carregant el carro 2

carregant el carro 3

transportant-les

.. cap...

... a l’era

 batuda

 batuda 2

 trillar

 trillar 2

 trillar 3

 girar

 trillar 4

 girar 2

 a la tarda a ventar

 ventar 2

 ventar 3

 ventar 4

 ventar 5

 ventar 6

 la pala

 la pala 2

 la pala 3

 amuntegar el gra

 ererar

 ererar 2

 ererar 3

 ererar 4

 ererar 5

 ensacar

 ensacar 2

 la palla

 la palla 2

 el paller

 el paller 2

 ... i ben lligat

 diccionari

fotos antigues

1946

1946 b

1961

1963

1955

El batre

El batre 2

El batre 3

El batre 4

El batre 5

El batre 6

El batre 7

El batre 8

El batre 9

El batre 10

El batre 11

El batre 12

El batre 13

El batre 14

Segar 1920

Segar 1920 b

a índex general

A "Records"