La Casa de la Vila i la Font, vist des del carrer Major cap a final dels anys vint