Carretera

Solivella-Font del Cabaler, poques hores abans de ser enderrocada (Fotografia: Maria Teresa Español)