Carrer Padró

Carrer Padró.

Aquesta, actualment, és ja una imatge molt difícil de tornar a veure. Aquí tenim a l’Argèlia i el Ton de cal Tacarillo traslladant vi amb una portadora.