índex general

castell de Solivella

 

Vista del castell des del lloc conegut com "les hortetes" (a sota del camí del Tallat). En aquesta fotografia, feta l'any 1879, es pot apreciar perfectament, a la part inferior, la segona muralla -exterior- del castell, amb la seva gran portalada que donava accés al complex defensiu. A la part central i a l'esquerra de la fotografia, apareix la torre circular de la segona muralla. El cinturó de ronda passava per aquesta segona muralla. Cap a la dreta de la mateixa  s'hi aprecien a la part superior els merlets i més a la dreta, la torre de forma rectangular. En la part superior hi apareix la façana sud-oest del castell, on a l'esquerra s'hi veu la magnífica "torre de l'homenatge". La vista de la foto suggereix l'existència de tres plantes: la baixa, la principal o noble (en la que coincideixen els dos finestrals de bell estil renaixentista) i la superior o golfes, on hi havien set finestres, de les quals se'n veuen cinc. Així mateix, al damunt de la finestra renaixentista de la dreta de la planta noble -coincidint amb la part més antiga de l'edifici- s'hi veuen tres finestres cegades.

Vista del castell des del camí del Tallat, on podem apreciar millor, a la part inferior de l'esquerra, les restes d'una robusta torre cilíndrica de defensa, que correspon a la primitiva construcció. Més a baix i a la dreta del centre, la portalada d'accés al recinte emmurallat. Sobre la porta els merlets de la segona muralla i el finestral renaixentista. Destaca dalt a l'esquerra la torre de l'homenatge coronada de merlets i amb un bell matacà (més detall a la següent fotografia).

 

En aquesta fotografia que va aparèixer en un diari de l'època es pot veure el poble i al fons el castell.

Aquella fotografia, de poca qualitat, va ser retocada per marcar millor els perfils i se'n va fer aquesta postal.

 

Així es podia veure el castell l'any 1910 quan s'entrava al poble arribant de Montblanc

 

detall de les finestres renaixentistes

poc abans de ser dinamitat, a la part alta de les escales on es veuen les dues portes d'accés a la planta noble

 

1915

La barbàrie ja havia començat quan el 15 de febrer de 1914 es va signar l'acord municipal per dinamitar el castell. El 27 de març de 1915, a la revista "La Conca de Barberà" es confirmava aquell desencert i la falta de sensibilitat d'aquells solivellencs, tot advertint: "Fa uns quants dies que han plegat les obres de destrucció de l'antic castell d'aquest poble, un dels més cèlebres de la Conca, en el qual s'hostatjaren los Reis Catòlics al visitar lo Monestir del Tallat. Ja que's vol fer desaparèixer del tot una obra tan artística, lo que's una llàstima, convindria que hi paressin cuidado, puig lo trós qu'encara hi ha existent, amenassa enderrocarse i pot ocasionar desgracies a l'hora menos pensada".  

Havien triomfat la ignorància i el poc respecte dels solivellencs per la nostra història, i així ha quedat reflectit en la pàgina 346 del volum 9è de la Gran Geografia Comarcal de Catalunya, on Josep Maria Sans i Travé, molt encertadament, fa la següent reflexió al referir-se al castell de Solivella: "avui queda només, com a senyal perpetu i ignominiós de la incúria i ignorància dels homes que no saberen apreciar les seves pròpies coses, un pany de paret del cantó nord-oriental que s'alça encara, malgrat recents intents de destrucció, soberg i massís, com un dit acusador a un poble sense sensibilitat que va deixar espoliar la joia més bella del gòtic florit català de la comarca". 

En aquesta fotografia (que correspondrà a la marcada amb el número 3) es pot veure perfectament la portalada d'entrada a l'interior del pati d'armes del castell.

Més detall en la següent fotografia, on a l'esquerra de la porta es pot veure una de les "botigues" que vorejaven el pati.

 

Aquestes eren les portes que calia passar per poder arribar a l'interior

La porta número 1 i que ja havíem vist a les primeres fotografies i que, sent la més exterior, donava accés al recinte emmurallat.

Un cop passades les portes 1 i 2, que superaven dues muralles de defensa, s'arribava a la porta número 3, que ja hem vist des de dintre en una anterior fotografia i que, amb més detall, podem veure en les següents. Aquesta era la porta que permetia l'entrada a l'interior del castell.

 

Però sens dubte la porta que té més importància per nosaltres és aquella que ha arribat en bon estat fins els nostres dies. La porta número 2, i que era la que comunicava la muralla exterior amb el recinte del fossat.

Aquesta fotografia de 1918 ens permet veure dues portes, la número 2 i més a la dreta la número 3, tres anys després d'haver-se dinamitat el castell. Tant aquesta com l'anterior ens permeten veure com, a més de la pedra de l'edifici, també s'havia espoliat la pedra de la muralla, com es pot veure a la dreta. Però també aquestes dues fotografies ens permeten elucubrar sobre la possibilitat de que a la part central del damunt de la porta hi pogués haver un símbol o escut, o bé un matacà de defensa, doncs és molt estrany que s'entretinguessin a treure la pedra d'aquest lloc concret, a no ser que hi hagués alguna cosa que consideressin de més valor.     

La porta en l'actualitat

 

També dels voltants de 1918 són aquestes tres fotografies. La primera del fossat (al fons es veuen les restes de la porta), la segona és d'una volta que, segurament, correspondria al subsòl d'alguna de les "botigues", i la tercera tal com es podia veure el castell pujant pel carrer de Sant Joan.

 

En canvi, el que pot semblar aquesta petita porta que veiem a la dreta d'aquesta primera fotografia no arribava a comunicar l'interior amb la part final del fossat de defensa, doncs hi havia la paret exterior que l'aïllava del fossat. En realitat aquesta porta que veiem únicament donava accés a la comuna, com podrem veure clicant a la part dedicada a "l'interior del castell".

 

índex general

castell de Solivella