La Càtedra

Solivella  La "Càtedra"  D'esquerra a dreta:   Maria Pijoan, Celia Anglès, Antònia Travé, Maria del Carme Iglesias (al darrere), Concepció Iglesias, Cinta Esqué (al darrere), (la noia de negre, amb l'escut de La Falange al pit, era una instructora de la Sección Femenina), Teresa Ribas, Maria Sanahuja, Ramona Montseny, Maria Rosa Jordana, Rosa Ballart (al darrere), Felisa Segura, Pepita Ballart. Aquesta fotografia correspon al dia 15 de Maig, festa de Sant Isidre, de l'any 1959.