A Solivella es coneix com "l'any de la Cątedra" el 1959. Alguns dels actes que es varen fer queden reflectits en aquestes fotografies corresponen al dia de Sant Isidre d'aquell any.