El Centre

Casa de la Vila

Finals dels anys cinquanta.

A l'esquerra la font i l'aberuador.