A NOTÍCIES  20 de març de 2011 TORNAR A L’ÍNDEX

Publicat a l'Informatiu Municipal núm. 02/11

Això no ho deia l'Informatiu Municipal, però la nit del 19 al 20 de març ens va obsequiar amb una lluna plena espectacular. A més d'haver-hi un cel claríssim es donava la circumstància de que la distància, entre la terra i la lluna, aquesta nit era la menor dels últims vint anys.

En aquests moments l'Ajuntament està fent un estudi pel que fa a l'energia de l'enllumenat públic amb il·luminació de microlets. A la fotografia feta el 31 d'agost de 2003 es pot veure com quedava il·luminat el carrer de la Conca amb les antigues bombetes tradicionals, que posteriorment es van substituir per les de vapor de sodi (llum de color ataronjat, com es pot veure en aquesta mateixa fotografia a les cases de primer terme).

Nit del 19 al 20 de març de 2011. El carrer de la Conca amb il·luminació de microlets. Caldrà esperar l'estudi que s'està fent per valorar si l'estalvi econòmic és significatiu i justifica la menor lluminositat.  Esperem els resultats, doncs, tant d'aquest estudi, com també en saber en què s'han basat per extreure'n les conclusions.

 

A la publicació de l'informatiu municipal se'ns informa de la remodelació del Passeig. Però si es parla d'aquesta millora caldria puntualitzar i separar dos temes. Dos temes que es poden resumir en una d'aquelles dites populars: "Mai es bo despullar un sant per vestir-ne un altre"

Això és el que sembla que s'ha fet.

El Passeig queda millor? Probablement. Però hem despullat la plaça de Sant Joan.

 

Aspecte actual del Passeig

Aprovació de la bandera oficial de Solivella, publicat al DOG núm. 5834, de data 10 de març de 2011

Caldria que l'Ajuntament fixés un color concret del que en diu "verd fosc", o un "groc", per tal d'evitar que, en un futur, tant l'escut com la bandera, es vagin reproduint en diferents tonalitats, sempre depenent del dissenyador o de l'impremta, sinó que cal que siguin sempre els mateixos colors. En el gràfic següent, PANTONE, (situat sota aquest escrit) es pot veure una part, una petita part, de les diferents tonalitats de verds que poden existir. Per tant, Sr. Alcalde, quin és el "verd fosc"? D'aquests d'aquí sota cap d'ells correspon al de la bandera, però si anem passant els fulls del catàleg el trobaríem. O bé podem donar els números pels quals es reconeixen universalment els colors. En aquest cas si ens basem en la guia RGB, el color de la bandera d'aquesta pàgina, just sobre aquest escrit, correspon exactament a: R=58, G=148 i B=49. Si ho féssim amb l'altre sistema, el LAB, seria L=54, A=-43 i B=41. Utilitzant qualsevol de les dues nomenclatures sempre ens donaria, exactament, el color que aquí veiem.

 Els símbols i els colors dels escuts o banderes s'han de fixar d'una manera clara i concreta, i mai poden variar.

 
A NOTÍCIES

Publicat a l'Informatiu Municipal núm. 02/11

TORNAR A L’ÍNDEX