Els "quintos"

Solivella  Aquesta fotografia correspon a la darrera Festa de Quintos que va celebrar-se al nostre poble, i que englobar les lleves de 1984 i 1985, és a dir els nascuts els anys 1964 i 1965. (fotografia cedida per Josep Maria Anglès Foraster)