A NOTÍCIES  Agost de 2011 TORNAR A L’ÍNDEX

"La Societat"

Anys de construcció dels dos edificis

On són avui aquestes dues pedres?

Edifici de la placeta de La Muralla, amb la data de fundació de la Societat. Quan es va enderrocar aquest edifici es va demanar, des d'aquest web, que es guardés com si es tractés d'un molt important document. Ens consta que es va dipositar a la Casa de la Vila. 

 

  Edifici de la carretera, amb la data de constyrucció de l'antic magatzem de Magí Castro "Mosset", que va ser adquirit per la Societat pocs anys després de la seva fundació. En diverses ocasions s'ha avisat a la Casa de la Vila de que calia guardar aquesta pedra, indicant-los el lloc exacte on es troba i el seu estat. Tal com es veu a la fotografia una esquerda a la façana va ocasionar que és partís en dues per la seva part esquerra. Des que es va enderrocar l'edifici, el setembre del 2003, ambos trossos estan tirats a l'antiga era que hi ha al damunt de la font del Lleó, i així es va fer constar en les denúncies verbals.

 

A NOTÍCIES

Anys de construcció dels dos edificis

TORNAR A L’ÍNDEX