A NOTÍCIES  "La Vanguardia" 26/01/11 TORNAR A L’ÍNDEX

‘En capses de sabates. Històries domèstiques dels tarragonins’

 

D'esquerra a dreta: Paquita Español Solé (cal Perlet), Maria Palau Ballart (Palau), Filomena Ballart Segura (Felissa), Maria Dolors Corbella March (Petxina), Quimeta Orpinell Español (Rito) i Maria Rosa March Torres (Mas).
A NOTÍCIES

"La Vanguardia" 26/01/11

TORNAR A L’ÍNDEX