Solivella  L'escola.- Any 1925. D'esquerra a dreta i de dalt a baix: Anton Sans Solé (Pere), Joan Copons (Segarra), Josep Gasol Montseny (Samarreta), Joan Foraster Montseny (cal Mestre) i Anton Montseny Badia (Finquet). Segona fila de dalt: (a l'esquerra i més avall) Salvador Montseny (Pons), Joan Castro Bellart (Caixis), ... (fill del Ramonet de la Barbera), Pere Sans Solé (Cisquet Gasset), Josep Cabestany (Prió), Ramón Sans Fonoll (Xito) i Antón Ribas Montseny (Embruta-parets o cal Cantarer). Tercera fila: Gregori Masalias (Nel·lo), Jaume Iglesias Torres (cal Xapal), Josep Esqué Rañé (Catxoli), Ignasi Sanahuja Sardá (Cigonya), Josep Bordera Jorba (Bordera), Antón Tarragó (Magí Salat), Antón Segura Iglesias (Micaló), Josep Muntanyola (ca la Barbera) i Rafel (Teresa del Violí). Fila de baix: Josep Maria Casamitjana Cisteré (Espinach), Antón Tous Llauradó (Antón Pedrol - Tous), Joan Masalias Armengol (Ballart), el mestre Sr. Victoriano Sans Subirats, Isidre Massó (Baiget), Josep Palau Solé (Palau), Joan Sans Pijoan (Gasset) i un fill del mestre.