Solivella  L'escola.-  Aquesta no és una fotografía propiament de l'escola. Es tracte d'un grup de teatre que es va formar a Solivella i que correspon a l'any 1923 (1924?). Pero com que aquests joves representen una bona part del jovent d'aquells anys, i per tant dels alumnes de l'escola, l'he afegit en aquest apartat de "L'escola".

D'esquerra a dreta, fila de dalt: Joan Espinach (Grau), Magí Torres (Bandolina), Magí March Closa (Perico), Joan Masalias (Talls), Tomás March Closa (Perico), Ramón March (Ramonet de la Munda), Josep Copons (Xacó), Jaume Sans Mañé, Josep Montseny (de la Paula del Grau), Tomás March (de la Munda), ?, Armengol (el gran de cal Cabreta).

Segona fila de dalt: Manel Sans García (Fuster), Manel Montseny (Baró), ?, Pep de cal Furó, Pep Anglés (Santpere), Antón Cortés (Bandolina), Ramón Montseny (Pepis), Antón Andavert (Andavert), ?, Joan Espanyol (Cansalada), Pep Salvador (?) (del Viu), (Malé).

Tercera fila (començant per dalt): Ramón March (Rectoret), Antón Bové (Elviro), Magí de la Carme, Maria Solsona (del Cafetín), Joan Llaurador (Gravat), Anita Rota Cardona (del Masón), Josep Andreu (Cametes), Josep (Gana), Josep Sanahuja Montseny (Pep Jep), Antón Masalias (Talls), Tonet (Cabreta), Andreu Pinent March.

Fila de baix: Pau Civit (de la Rectora), Antón (Xixón), Joan Ballart (Francesc Cara), Joan (Aplana Fanassos), Magí (Tupinet), Josep Anglés Ranyé.