Solivella  L'escola.- Any 1931. Les nenes (fragment ampliat) Fila de dalt (d'esquerra a dreta): ?, Paula Masalias (Nel·lo), ?, ?, Teresa Ballart (embrutaparets), Flora (Farrantó), Teresa Ballart Montseny, i Francesca Armengol (Figuerola). Segona fila de dalt: Micaela Llort Pijoan (Pau Mosquit), ?, ?, ?, Carme Castro Sanahuja, ?, ?, Contxa Montseny (Contxiteta), ?, ?, ?, Maria Muntanyola (Tacarillo) i Medianer Rañé. Tercera fila (començant per dalt): Rosa Domingo Badía, Alberta Obrador, Antonia Sanahuja Masalias (Rafel), Genoveva Montseny Badia (Finquet), ?, Rosa Montseny (Finquet), Maria Travé (Casimiro), Teresa March (Petxina), Maria Español (Xato), Maria Montseny (Gep), ?, Maria (Rebanyo) i Maria Ballart Montseny (Contxita). Quarta fila (començant per dalt): ?, ?, ?, ?, ?, ?, Irene Tarragó Capdevila, ?, Teresa Castro Greguensan (Navarro), Lola Capdevila Castro (Ambrós Triquelis), ?, Lola (Tupinet), Maria Bonatxera, ?, ?, Joaquima Orpinell (Rito), ?, i ?. Fila de baix: Carme Marsol Iglesias (Eugenia), ?, ?, ?, ?, ?, Dolors Anglés (Aleix), i ?.