Solivella  L'escola.- Any 1931. Els dos nois de dalt de tot: Josep Palau Solé (Cal Magi Palau) i Ciriaco Rañé Ballart (Cal Rañé). Primera fila de dalt (D'esquerra a dreta): Magi March Capdevila (Magi Caldeio), Josep Iglesias Torres (cal Hereuet), Magi Iglesias Ballart (Magi Xaranga), Josep Palau Moix (cal Palau), Josep Tous Masagué (Pep Quiteria), Joan Torrellas Mañé (Joan Tallat) i Jaume Montseny Badia (Magi Finquet). Segona fila de dalt: Josep Ballart Ribas (Pep Bajart), Josep Montseny (cal Joan Finquet), Xavier Ballart Ribas (Bajart), Baldiri Iglesias Sans (cal Caloio), Josep Sans Solé (cal Pern), Maties Armengol (Maties del Molí) i Manel Ballart Domingo (Xanes). Tercera fila:Angel Salvadó Español (Xeco), Alfons Tous Masagué (ca la Quiteria), Josep Rañé Ballart (Pepito Carreter), Anton Español Pijoan (Ton de la Asunción), Fèlix Foraster Llorens (cal Mestre), Ramon Montseny (Ramonet de la Pepeta), Anton March Sanahuja (cal Silo), Ramon Masalies Armengol (cal Ramon del Ballart),  Anton Segura (Ton del Cabo) i Tomàs Foraster Llorens (cal Tomàs del Mestre). Quarta fila: Ramon Montseny Masagué (Ramon de la Pepeta), Anton Cortés (l'Anselmo), Jaume Español Torres (l'Indiana), Modest Moix Fonoll (Modes del Ferrán), Rufino Solsona Soperas (cal Rius), Josep Montseny Badia (cal Magi Finquet), Joan Espinach (Nuet) i Francesc Moix Fonoll (Cisquet del Ferràn). Penùltima fila de baix: Joan Iglesias Sans (Joan Nativitat), Joan March Capdevila (cal Ton Silo), Joan Iglesias Ribas (Juanito Masia), Eduard Montanyola Costa (ca la Barbera), Anton Castro Greguensans (Navarro), Daniel Bergadá Capdevila (Ximet), Josep Travé Español (Gatet), Magi Iglesias Domingo (Maginet Ros) i Pere Foraster Llorens (cal Mestre). Fila de baix: Xavier Cartañá Pijoan (cal Carreter), Ramon Masalies Palau (cal Batiste Cardona), Salvador Foraster Llorens (cal Mestre), Josep Palau Civit (Mas), Albert Ribas Tous (cal Terrible), Magi Ballart Ribas (Bajart) i Anton Rañé Ballart (Ton Carreter).