Solivella  L'escola.- Any 1932. Primera fila de dalt (d'esquerra a dreta): Josep Salvador (Pubilleta), Josep Español (Cansalada), Eugenio Cortés, Cisquet Moix Fonoll (Farràn), Javier Ballart Ribas (Bajar), Miquel Ribas Español (Xarrapa), Antón Rañé Ballart (Carreter), Joan Iglesias Ribas (Masia), Ramón Montseny Massaguer (Pepeta), Josep Montseny Iglesias (Pep Cinta), Josep Pijoán Castells (Hortolà). Segona Fila:  ... Masalias (Esqueixalat), Josep Travé Español (Gatet), Josep March Civit (Mas), Eduard Muntanyola Costa (Barbera), el mestre Sr. Josep Duart Palomar, Salvador Foraster Llorens (Mestre), (?), (?), Joan Montseny Badia (Pepis - Cametis), ... (Rectoret), Antón Ballart (Adroguer), Magi Ballart Ribas (Bajar) i Josep Travé García (Seca). Tercera fila (els dos sols): Josep Rañé Ballart (Carreter), Antón Pijoan Castells (Hortolà). Segona fila (començant per baix): Ventura Sans Masalias (Presto), Antón Iglesias Civit (Xaranga), Josep Domingo Badía (Manel Ferrer), Francisco Torres Travé (Cisco), Màxim Ballart Ribas (Bajar), Anton Ballart (Mataquatre), Josep Maria Armengol (Badia), (?), Fermí Ballart Ribas (Bajar), Maties Castro Sanahuja (Matietes), Teide Copons Masalias (Xacó), Josep Domingo Travé (Ferrer) i Antón Sans García (Tecleta). Fila de baix: Antón Bové Solé (Elviro), Llorens Romeu Corbella (Ramonet del Sastre), (?), Magí Masalias Armengol (Ballart), Jordi Ballart Ribas (Bajar), Josep Foix March (Manuela), Josep Bové Solé (Elviro), Antón Sans Ballart (Presto), (?), (?) i Joan Domingo Travé (Ferrer).