Solivella  Curs 1943-44. Fila de dalt, d'esquerra a dreta: Maria Teresa March Ballart, Antonia Montseny Iglesias, Eugenia Solé March, Rosa Copons Masagué, Margarida Armengol (Cabreta), Rosa Armengol Sans, Maria Capdevila Ribas, Mercè Sardá Montseny Ton Gatet), Rosa Domingo Travé, Rosa Sanahuja Esqué i Montserrat ballart Ribas. Segona fila de dalt: Walquiria Pinent Masagué, Montserrat Andavert Ballart, Ramona Llort (Pau Mosquit), Rosa Espinach Batlle (Grau), Maria Domènech Español, Rosa Travé Iglesias, Teresa Iglesias Civit, Primitiva March Dalmau, Maria Español Iglesias, Assumpció Palau Moix i la mestra Carmen Esandi Ollobarren. Segona fila de baix: Maria del Carme Ballart Ribas (Sardá), Maria Teresa Romeu (filla del paleta dels Lluïsos), Dolors Domènech Español, Atlàntida Sans Cortés, Anna Maria Solsona Messeguer, Griselda Andreu Sans, Carme Iglesias Armengol (Malé), Teresina Palau Español, Paquita García Espinach, Filomena Montseny Salla  (Boter) i Pilar Cortés Palau. Fila de baix: Teresina Tarragó Ballart (Caterinos), Dolors Bové Solé (Elviro), Argelia March March, Victorina Capdevila Ribas, Laura Solé Moix (Estrivill) i Maria Jesús Armengol Pallás.