Solivella  Estiu de 1940. Classes de repàs impartides per l'Encarnació de cal Mateu.

En aquell any els mestres de Solivella eren: A la Costeta, el Sr. Just; a la plaça del cementiri (ara plaça de la Diputació), doña Rosanes; i a les escoles noves o de baix, el Sr. Duard i Carmen Esandi.

NOMS:

1ra. Fila de dalt (d’esquerra a dreta)

Jordi “Rius”, Joan Anglès “Sabater”, “Tacarillo”, David “Escaixalat”, Joan “Perico”, Ton “Olegario”, Ton Andavert, Salvador del “Pere”, Josep Maria Jordana, Jordi del “Ferran”

2ª. Fila

Monserrat de l’Andavert, Mercè “Bui”, Montserrat “Vidrier”, Pilar Segura “Miqueló”, Mercè del “Casimiro”, Lourdes de cal “Baró”, Lliberata de ca “l’Antiroli”, Dolors del “Ramon del Silo”.

3ª. Fila

Teresa “Grapetes”, Maria del “Pern”, Filomena “Antiroli”, Teresa “Munda”, Lola del “Pern”, Celia “Indiana”, Filomena “Boter”, Antonieta “Mason”, Amadora “Vidrier”, Rosita “Tonatxo”, Rosita “Indiana”, Asumpció “Palau”, Teresina “Caterinos”, Rosita “Catxoli”.

4ª. Fila

Ernestina “Entrefull”, Rosita “Ferrer, Rosita “Segarra”, Maria “Jep”, Maria del Carme “Pasqual”.

Fila de baix

Josep Maria “Prior”, Josep “Alegario”, Josep “Mason”, Teresina “Marquesito”, Jaumina “Encarnación”, Robert “Bonachera” i Salvadoret “Pern”.