Solivella  L'escola.- L'escola nova. Inaugurada pel general Barrera, l'any 1929. Els primers mestres van ser: Maria Gener, que va deixar l'escola de la plaça  del Cementiri, on anaven les nenes*, anteriorment aquestes havien anat a cal "Barraquetes (avui ca l'Esquerrer) i el Sr. Victorino, que va baixar de la Costeta, on anaven els nens*. Solivella tenia, doncs, dues escoles per a nens i dues per a nenes.

(*)NOTA: Aquesta divisió per sexes va romandre així fins a l'arribada del Sr. Pascual Porcar i la seva senyora, que van canviar-ho. Les nenes a la Costeta i els nens a la Plaça.