Curs 1957 1958

Solivella  Curs 1958-1959 (fotografia cedida per Josep Maria Foraster)

1.- Josep Maria Ballart (Masalles), 2.- Lluis Travé (Baró), 3.- Isidre Civit (Pau rectora), 4.- Anselmo Sanahuja (Catxet), 5.- Ramon Salla (Salat), 6.- Josep Tarragó (Aleix), 7.- Josep Maria Fabregat (Franceset), 8.- Josep Andreu (Cametes), 9.- Joan Tous, 10.- Josep Ignasi Esqué (Catxoli), 11.- Maties Sanahuja (Rafel), 12.- Els mestre: Sr. Parramón, 13.- Salvador Castro (Caixes), 14.- Joan Sans (Ret), 15.- Anton Sanahuja (Rafel), 16.- Ton Salvadó (Pubilleta), 17.- Salvador Massagué (Txixon), 18.- Joan Iglesias (Masia), 19.- Jaume Iglesias (Caloio), 20.- Josep Maria Vicens (Vidrier), 21.- Joan Torrellas (Rebanyo), 22.- "Lluc de Figuera", 23.- Josep Maria Martí (Garinado), 24.- Joan Español (Cansalada), 25.- Josep Mestres (Tramega), 26.- Joan Tarragó (Aleix)