Solivella  Escola 1982. Dretes d'esquerra a dreta: Anna Sans March, Sandra Travé Pérez i Maria Rosa Iglesias Mir. La mestra, Rosa Maria Miret Benet. Fila de baix: Assumpció Sans Orpinell, Raquel Castro Martínez i Judith March Iglesias.