Aquest escut, on podem veure únicament un sol , i sense la mitja lluna, apareix en documents segellats a l'Ajuntament l'any 1941, un fet poc habitual en aquells anys, tot i estar escrit en castellà. Aquells anys la major part dels ajuntaments van tenir d'utilitzar l'escut següent (1958). Però, a més, aquest escut trenca amb aquell primer i, fins i tot, amb la teoria de l'Armand de Fluvià que, en ambdós casos (en parlar del sol com a única figura, o en parlar del sol amb la mitja lluna), es fa referència al sol figurat, i més concretament al "sol parlant".