Solivella  L'església  - Retaule de Mateu Ortoneda. Realitzat entre els anys 1420 i 1430. És una obra signada i per tant no representa cap problema d'autenticitat. És una pintura al tremp damunt de fusta i pot ésser inclosa dins el corrent gòtic internacional. Aquest retaule està format d’una taula central amb un gran pinacle a la part superior, quatre taules laterals amb tres compartiments cadascuna, col·locades dues a cada banda de la taula central, i una predel·la dividida en dues parts, amb quatre compartiments a cadascuna. A la fila de dalt i d'esquerra a dreta, es poden veure representats: L'Anunciació, la Nativitat, la Coronació, i l'entrada a Jerusalem. A la fila del mig: L'Epifania, la Pentecosta, el Sant Sopar i el petó de Judes. A la fila de baix: La Resurrecció, l'Ascensió, la Crucifixió i la Pietat. A baix de tot trobem la predel·la del retaule, on podem veure: Sant Pere, Santa Caterina, Sant Bernat, Sant Joan Baptista, Sant Joan Evangelista, Sant Antoni Abad, Santa Maria Magdalena i Sant Pau. A la part central la Maiestas Mariae. Aquest retaule, que té unes mides de 411 per 368 centímetres,  fou traslladat al Museu Diocesà de la catedral de Tarragona el 30 d'agost de 1916. Fou restaurat l'any 1935, passant després a ocupar el seu lloc actual, la capella dels Cardona, emplaçada a la nau esquerra de la catedral i està inventariat amb els números 1848 a 1856.