Imatge 1

Solivella  Falcons - Any 1935. Benedicció de les banderes del Grup Herlads de Crist de la Federació de Joves Cristians de Solivella. El "padrí" (qui porta la bandera) era Josep Maria Casanovas, advocat de Montblanc, i la "padrina" (a la dreta) Francesca Armengol ("Paquita de Cal Badia"). El noi que porta el banderí del Grup Avantguardista (a l'esquerra de la foto), Magi Ballart Ribas (de cal "Bajart"), i la nena del banderí, Maria Torres Travé (de cal "Cisco").