Els falcons

Solivella (Els falcons)          Noms de la fotografia anterior:

1.- Joan Iglesias Ribas (Juanito de la Masia)

2.- Josep Armengol Sans (Tonatxo)

3.- Albert Ribas Montseny (Terrible)

4.- Salvador Forester Llorens (Mestre)

5.- Fermí Ballart Ribas (Bajar)

6.- Magí Iglesias Ribas (Ros)

7.- Ramón Montseny Massaguer (Pepeta)

8.- Magí Ballart Ribas (Bajar)

9.- Antón Pijoán Castells (Hortolà)

10.- Amadeu Espanyol Montseny (Maria del Gep)

11.- Joan Domingo Massaguer (Pelat)

12.- Josep Copons Massaguer (Segarra)

13.- Josep Travé García (Seca)

14.- Jaume Espanyol Espanyol (Pern)

15.- Magí Ballart Montseny (Conxita)

16.- Josep Montseny Ballart (Marieta)

17.- Javier Ballart Ribas (Bajar)

18.- Josep Ballart Ribas (Bajar)

19.- Antón Casamitjana Bergadà ((Txà)

20.- Josep Montseny (Rosa Finquet)

21.- Josep Montseny Messeguer (Pepito Pepeta)

22.- (no es veu, ja que està tapat) Joan Palau Copons (Marieta Segarra)

23.- Josep Palau Solé (Pep Palau)

24.- Antón Iglesias Domingo (Ros)

25.- Ramón Copons Massaguer (Segarra)

26.- Mn. Joan de Deu Punsoda, fundador dels falcons a Solivella.