Falcons

Solivella  Els "Falcons" .- Any 1934. Dia del relleu del delegat "avantguardista" (nom com es coneixien els petits, mentre que els grans del grup fejociste eren coneguts amb el nom d’Heralds de Crist).

Fila de dalt i d’esquerra a dreta: Joan Palau Copons (Segarra) delegat cessant, Marc Romeu Corbella (Ramonet del Sastre), Magí Iglesias Domingo (Ros), Joan Iglesias Ribas (Masia), Magí Ballart Ribas (Bajar), Antón Pijoan Castells (Hortolà), Ramon Montseny Messeguer (ca la Pepeta), Josep Romeu Anglés (Pepito del Llorens), Josep Copons Messeguer (Segarra) i Josep Travé García (Seca) el nou delegat.

Fila de baix: Josep March Civit (Mas), Joan Iglesias Sans (ca la Nativitat), Josep Travé Español (Gatet), Antón Sans (Presto), ?, i Daniel Bergadà Capdevila (Ximet).