Solivella El futbol .- Any 1951

(Fotografia cedida per Rosa Mari Salvadó)