Fila de dalt: Jordi ("Ros"), Francesc ("Jep"), Albert ("Nuet"), Josep Maria ("Ros")

  Fila de baix: Albert ("Gil"), Raul ("Paco el Pere"), Nel 

 Fotografia cedida per Albert Ribas "Gil"