Solivella  El futbol.- Any 1962 - Drets: Tomŕs Ballart, Jaume Iglesias, Josep Foix, Josep Maria Fabregat, Magi Iglesias, Josep Maria Ballart, Jaume Iglesias, Josep Maria Tarragó (ŕrbitre), el nen del seu costat és el seu fill Eduard Tarragó, Ramon Salla. Acotxats: Fidel Travé, Josep Maria Sans, Antoni Sanahuja,  Josep Maria Iglesias, Antoni Iglesias, Josep Maria Canet i Josep Maria Sans.