Solivella

El futbol.- Any 1933. Joan Domingo "Pelat", Magí Iglesias (Maginet del Ros), i Josep Travé (ca la Seca).