Solivella  El futbol.- Any 1939. Primer camp de futbol (anteriorment s'havien jugat alguns partits a l'hort del "Mata", actualment de cal "Caloio"). Es trobava a la dreta de l'entrada del poble, en el lloc que actualment ocupen els terrenys de la Cooperativa. Com a curiositat cal dir que la carretera de Sarral el creuava perpendicularment pel mig.