Solivella  El futbol Any 1952

D'esquerra a dreta: Drets: Josep Iglesias (Pepito Bordera), Josep (de cal Galliner de Blancafort), Saperas, Martí Foix (de ca la Manuela), ?, "Jota". Ajupits: Josep Maria Español (de cal Pasqual), Teide, Fidel Travé, Anton Armengol (Mas), Salvador Foraster (de cal Mestre).