a notícies

 

índex general

 

 

Josep Maria Sans i Travé El monument de la plaça de la Creu: L'ombra allargada dels "fets" de Solivella Aquest document de *pdf s'obrirà en una nova finestra
 

"  (fotografies)

Aquest document de *pdf s'obrirà en una nova finestra
  La repressió de les dones de Solivella en acabar la guerra civil: El cas de la mestra Isabel Armengol  
  Un episodi més dels "fets": Les execucions de Sarral, 12 de febrer de 1937  
  Dos escrits de la relació dels senyors de Solivella amb el santuari del Tallat  
  La gestió del Tallat per Ramon Berenguer de Llorac  
S-J. Rovira i Gómez Notes d'arxiu sobre els Llorac, barons de Solivella (segles XVII-XVIII) Aquest document de *pdf s'obrirà en una nova finestra
Pol Oto Masagué Els Fets de Solivella - Aquell oblit memorat (1936-1939) Aquest document de *pdf s'obrirà en una nova finestra (4'5 Mb)