1 de març de 2005 (08:03 hores). L’església des de la plaça de la Diputació. (fotografia Josep Ramon Corbella)