1 de març de 2005 (08:03 hores) Plaça de la Diputació (fotografia Josep Ramon Corbella)