Carrer de la Creu. Any 2001

Fotografia: Josep Ramon Corbella