Carrer Major. Any 2001

Fotografia: Josep Ignasi Tarragó