Carrer Mig, des de la carretera. Any 2001

Fotografia: Josep Ramon Corbella