L'anomenat any de la nevada. El 1944. A l'esquerra de la carretera podem veure les escoles i a la dreta l'edifici de la Cooperativa, on podem apreciar-hi també, una de les porteries del camp de futbol