Carrer dels Llorac. Any 2001

Fotografia: Josep Ramon Corbella