El lloc de la descàrrega de la verema al "Sindicat", on veiem els dos carros, correspon exactament a l’indret on avui hi ha les oficines de la Caixa de Tarragona i de la Cooperativa. (fotografia cedida per Argèlia March)